LUU MAKEUP & ACADEMY

KHAI GIẢNG LỚP HỌC TRANG ĐIỂM CHUYÊN NGHIÊP THÁNG 11/2023

đăng ký từ nay tới 10/11/2023
Thời gian học : 3 tháng (giờ học linh động)
Dụng cụ, mỹ phẩm học viên tự chuẩn bị theo hướng dẫn của thầy (FREE son,má hồng,màu mắt)
Tặng giáo trình trang điểm chuyên nghiệp LUU MAKEUP – ACADEMY
Tặng free 5 buổi học kỹ thuật nâng cao làm hình ảnh
Nội dung khóa học :
I/ MAKEUP
1.THỰC HÀNH CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN
2.THỰC HÀNH CÁC KIỂU MẮT
3.HỌC PHẦN TẠO LOOK BOOK
4.HỌC CẢM SẮC, PHỐI MÀU, TRANG PHỤC
5.ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ
II/ TÓC
1.NHẬN BIẾT CHẤT TÓC VÀ SỬ LÝ
2.HỌC KỸ THUẬT ĐÁNH RỐI, XỊT KEO, SẤY
3.SỬ DỤNG MÁY TAM GIÁC, MÁY KẸP, MÁY UỐN, MÁY BẤM…
4.PHÂN BIỆT KHỐI TÓC
5.TẠO KIỂU PHÙ HỢP GƯƠNG MẶT, TRANG PHỤC
LUU MAKEUP & ACADEMY trang bị đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để các bạn không bị bỡ ngỡ khi ra nghề